Algemene Voorwaarden Mindful-meditatie


Verwerking 
van aanmelding voor een training
Je meld je aan via info @ mindful-meditatie.nl of via 06 23 43 62 56. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding van de trainer op je e-mailadres.
Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om 
wederzijdse verwachtingen te bespreken en af te stemmen. 
Als je de training wilt volgen, 
stuurt de trainer de factuur en de algemene voorwaarden per mail. Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, betaal je de factuur voor de training. Na ontvangst van de betaling neem je definitief deel aan de training.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:
- Tot vier weken voor de aanvangs
datum van de training wordt € 70,- in rekening gebracht
- Bij annulering van 4 weken tot een week voor aanvangsdatum is 
dat 50% van het cursusgeld
- Binnen een week voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk

Bij annulering door de trainer ontvang je bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Hiervan ontvang je een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen, dan wordt de eventuele betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. 
De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.


Aanwezigheid
Van de deelnemers wordt gevraagd om alle trainingsdagen aanwezig te zijn, zowel in het belang van de deelnemer zelf, als in het belang van de groep. Mocht het toch voorkomen dat een deelnemer een les mist, dan kan deze les telefonisch worden nabesproken met de trainer. Het is niet mogelijk om een les in te halen. Voor de stiltedag is er wel een mogelijkheid om in te halen, en wel op de eerstvolgende stiltedag.

Kosten en materiaal
De trainingskosten staan vermeld op de website van Mindful-meditatie op de pagina Mindfulnesstraining. Inbegrepen zijn cursusmateriaal, geluidsbestanden, BTW en thee. 
Voor deelnemers met beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het kennismakingsgsprek bespreekbaar met de trainer. De kosten kunnen in termijnen worden voldaan.

Vertrouwelijkheid

Tijdens de training is er een veilige omgeving. Wij behandelen elkaar met respect en al het besprokene wordt vertrouwelijk behandeld door de trainer en de deelnemers. Mochten deelnemers hier niet naar handelenheeft Mindful-meditatie het recht om deelnemers hierop aan te spreken en indien nodig de toegang tot de training te ontzeggen.
De door jou ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie zie de privacyverklaring op de website van Mindful-meditatie.

Disclaimer
Je bent als deelnemer altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze om mee te doen met oefeningen en de manier waarop je meedoet aan een oefening tijdens de training en de mogelijke consequenties hiervan voor je gezondheid. 
Neem in geval van geestelijke of lichamelijke klachten contact op met jouw huisarts. 
Persoonlijke eigendommen van deelnemers zijn tijdens de training in beheer van de deelnemers zelf. De trainer kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Verdere informatie
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze voorwaarden. Neem dan gerust contact op met Mindful-meditatie via info @mindful-meditatie.nl of 06 23 43 62 56.