Privacyverklaring

Mindful-meditatie.nl, Mindful-meditatie, gevestigd aan Burgemeester ter Laanstraat 40 1501 TL Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mindful-meditatie.nl Burgemeester ter Laanstraat 40 1501 TL Zaandam 06 23 43 62 56

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindful-meditatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mindful-meditatie verwerkt (indien je dit zelf verstrekt) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindful-meditatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Verbeteren website
- Mindful-meditatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Grondslagen zijn overeenkomst, toestemming, wettelijke verplichting. We verwerken alleen gegevens indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, zoals de website, contact en de trainingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindful-meditatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindful-meditatie) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

mindful-meditatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien het wettelijk niet nodig is om gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens binnen 6 maanden na het laatste contact verwijderd. Dit termijn van 6 maanden wordt aangehouden, voor het geval je binnen die tijd een (vervolg)training wilt volgen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mindful-meditatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindful-meditatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij het contact opnemen door middel van het invullen van een contactformulier op de website of sturen van een e-mail bericht, ga je akkoord met het opslaan en verwerken van jouw gegevens: deze gegevens worden o.a. opgeslagen op de formulier applicatie van jouwweb, en de server van jouwweb mail. Periodiek worden deze gegevens verwijderd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mindful-meditatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Er is in de statistieken o.a. te zien uit welk land de bezoekers op deze website komen (geografische herkomst), aantal paginaweergaven per pagina, welke apparaten (een desktop of mobieltje bijvoorbeeld) en verkeersbronnen (of iemand komt vanaf een zoekmachine of direct verkeer bijvoorbeeld) worden gebruikt. Mindful Meditatie kan niet zien welke persoon bij deze statistieken hoort: het is geanonimiseerd. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindful-meditatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info at mindful-meditatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mindful-meditatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindful-meditatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info at mindful-meditatie.nl